NETRADION.TK

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime
Välj att spela upp i din mediaspelare STÖD RADIO VERKSAMHETEN: PG 634252-1 Gunnar Andersson Den 1 juli 2013 firar vi 25 år på Stockholms närradio fm 88mhz narradio.se!

fredag 14 september 2012

Bevara Sverige Svenskt och Gjallarhornet?

De kulturförening som sände på Stockholms närradio under en kortare tid innan radio sd drog ingång och sedan försvann och som även gav ut en tidning är ej samma kulturförening som idag heter Gjallarhornet fd PKMF Patriotiska kultur och musikföreningen i Saltsjö Boo Box 116 132 23 Bildad 1986.
BSS-organisationens varning till svenska flickor. Ett klistermärke från 1980-talet.Bevara Sverige Svenskt (BSS) var en rasistisk[1][2] kampanjorganisation med syfte att begränsa invandringen till Sverige och verka för repatriering (återsändning) av i Sverige boende invandrare. BSS bildades i Stockholm efter att först ha delat ut flygblad i Nacka-Värmdö i augusti 1979. Bland grundarna fanns Leif Ericsson och förlagan till organisationen var National Front.[3] Till föreningens förste (och ende) ordförande valdes vid det första årsmötet 20 mars 1983 Sven Davidson, sedan Ericsson fungerat som interimistisk ordförande från 21 mars 1982. Postadressen var fram till 1982 i Malmö hos SSS-"veteranen" Gösta Bergquist som var medlem under tonåren.[4][1] Den egna lokalen, vid Södermannagatan på Södermalm i Stockholm, förfogade föreningen dock över först sommaren 1984. Ifrågavarande lokal övergick vid Sverigepartiets grundande 1986 i det partiets ägo.

Innehåll [göm]
1 Politiska åsikter
2 Verksamhet
2.1 BSS-Nytt
3 Upplösning
4 Referenser
5 Externa länkar

Politiska åsikter [redigera]Det gemensamma för de aktiva i föreningen var motstånd till invandring samt kravet på nationell solidaritet. Vid det första årsmötet i mars 1983 antogs stadgar med följande målsättningsparagraf:

Föreningens målsättning skall vara att sprida kunskap om föreningens program samt att lämna information främst om den svenska befolkningspolitiken, och dess följder i dagens och framtidens Sverige.
Vid mötet antogs även ett program där bland annat följande punkter återfanns:[källa behövs]

Invandring endast av seriösa personer från kulturellt och etniskt besläktade länder
Endast personer som var etniskt närbesläktade med nordbor skulle få räknas som flyktingar.
Uppmuntran och understödjande av repatriering av personer från etniskt och kulturellt avvikande länder
Förbud mot internationell adoption
Skärpningar av abortlagen
Vid en demonstration ledd av Leif Ericsson utanför SIV i Norrköping 2 september 1985 löd texten på banderollen: "Stoppa invandringen - verka för repatriering". Så sent som i medlemsbulletinen för april 1986 svarade 90 procent av medlemmarna i en enkät för tidningen att de förespråkade tvångsrepatriering. I ett brev riktat till samtliga ordförande i kommunfullmäktigen i Sverige, daterat 11 augusti 1986, skrev BSS-ordföranden Sven Davidsson att "BSS kommer att ombildas till parti och delta i valen kommunalt och på riksdagsplanet. Våra första åtgärder varhelst inflytande uppnås blir att kräva bestraffning av alla skyldiga för denna vansinniga utveckling (det vill säga beviljandet av permanenta uppehållstillstånd åt asylsökande)."[källa behövs]

I sitt första flygblad skrev man

För varje år blir svenskarna allt färre. Om fyra år finns inget svenskarnas Sverige. Med kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som talar olika språk, huller om buller[5]
Verksamhet [redigera]BSS rönte vissa framgångar, bland annat ställde FPU och Maria Leissner 4 oktober 1981 i Borås upp i offentlig debatt mot BSS, 22 februari 1982 genomförde man sitt första torgmöte (i Södertälje) och 11 juni 1983 ett andra sådant i Uppsala. I samverkan med Nationaldemokratiska partiet genomfördes den första Karl XII-manifestationen i Stockholm samma år. Föreningen gav ut tidningen BSS-Nytt (1982-1983) som sedan bytte namn till Patrioten (1984-1986), såväl som en intern medlemsbulletin. Den sände också närradio tillsammans med Öppet Forum och kulturföreningen Gjallarhornet. BSS budskap fick efter en tid gehör bland en växande skara svenskar. Detta kan sägas ha lett till det mer populistiska nationella politiska budskapet i dagens extrema högerpartier.

En länge ihågkommen aktivitet var den flygbladsutdelning och tidningsförsäljning som ägde rum vid Stockholms centralstation varje lördag från 1985. Retoriken kunde vara starkt främlingsfientlig och rasistisk. I föreningstidningen Patrioten förekom till exempel en skämtteckning med texten "Neger hotar sina offer".[1]

BSS-Nytt [redigera]BSS-Nytt var ursprungligen namnet på den stencilerade tidskrift som utgavs som organ för Bevara Sverige Svenskt under 1980-talet och som bytte namn till Patrioten. Namnet BSS-Nytt användes även 1991–1992 av en "redaktionsgrupp" bestående av Percy Brunström, Fhred Holmqvist (ansvarig utgivare), Kenneth Gunnarsson (redaktör) och Ingrid Eriksson, som namn för stencilerade, starkt samhällskritiska bulletiner, dock utan någon koppling till BSS som då hade upplösts.

Upplösning [redigera]Slutligen upphörde BSS den 16 november 1986 sedan man kommit överens med Framstegspartiet om att gå ihop och bilda Sverigepartiet. Sammanslagningen skedde under partiledarskap av framstegspartisten Stefan Herrmann, som efter vissa avhopp förde med sig sin Stockholmsavdelning men däremot inte den starka Motalaavdelningen. Totalt förde Framstegspartiet med sig cirka 80 medlemmar i boet, medan antalet BSS:are var väsentligt fler. Efter hårda interna strider och ömsesidiga uteslutningar (den 27 oktober 1987) slutade Sverigepartiet att existera, och därför samlades de gamla BSS:arna 1988 och bildade Sverigedemokraterna. Parollen "Bevara Sverige svenskt" användes sedan av Sverigedemokraterna, exempelvis som text på klistermärken och i rubriker i partiorganet SD-Kuriren. Föreningshistoriken BSS – ett försök att väcka debatt marknadsfördes av Sverigedemokraterna fram till 2003/04.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentera detta inlägg!